top of page

Studentbostäder

Vi erbjuder ett koncept som snabbt kan lösa behovet av studentbostad, för studerande i Stockholm, Södertälje, Norrköping och Linköping.

Vi tillhandahåller studentlägenheter med bra standard i Katrineholms kommun

Några av fördelarna med att hyra studentlägenhet hos Åmyne är: 

* Förstahandskontrakt på en fräsch lägenhet. Du slipper flytta mellan olika boenden. 
* Vi erbjuder två rum och kök. Möjlighet till sammanboende för att kapa kostnader. 
* Fiberinternet. Studera och arbeta hemifrån. 

 

Exempel på ekonomi och restider, Stockholm

Våra lägenheter är perfekta för studenter som studerar på till exempel KTH, Stockholms universitet, Södertörns Högskola eller Karolinska institutet. 

Med Movingo-tågkortet reser du smidigt in till Stockholm län på cirka 55 minuter, från Katrineholm tågstation.  Lokaltrafik (buss, tåg och tunnelbana) ingår i Movingo-kortet.

Månadskostnad, för en student som ensam hyr en liten tvåa:

En tvåa på 42 kvm: 6250 kr/mån

El och internet: ca 500 kr/mån

Movingo tågkort: 2400 kr/mån (obs, du behöver då inte ha ett SL-kort)

Summa: 9150 kr/mån.

Månadskostnad, för två studenter som sammanbor i en större tvåa:

En tvåa på 52 kvm: 6950 kr/mån

El och internet: ca 550 kr/mån

Movingo tågkort: 2*2400 kr/mån (obs, du behöver då inte ha ett SL-kort)

Summa: 6150 kr/mån per person.

 

ae730d20ea60e92506676f7a905b9041f847fe14e2b244f1f1beff8e03dd3e5a.jpg
20220609_165952.jpg
ffbf84252924676f564ca6cea002be6c96e3f1dcd3b19c87d6de354a7af55a05.jpg
IMG_20221011_160824.jpg
830a719584d98eadb15f4a24c10ad60bf0d263da55d9321e4bce0d25bb5a9258.jpg
IMG_20221011_160919.jpg

We provide student apartments with a good standard in the municipality of Katrineholm.

Some of the advantages of renting a student apartment with Åmyne are:

* First contract on a fresh apartment. You don't have to move between different accommodations.
* We offer 2 room apartments. -A nice possibility of living together to cut costs.
* Fiber internet. Study and work from home.

 

Example of economy and travel times, Stockholm

Our apartments are perfect for students studying at, for example, KTH, Stockholm University, Södertörns Högskola or Karolinska Institutet.

With the Movingo train card, you can easily travel into Stockholm county in about 55 minutes, from Katrineholm train station. Local transport (bus, train and subway) is included in the Movingo card in both the Stockholm and Katrineholm area.

Monthly cost, for a student who alone rents a small two room apartment:

2 room apartment of 42 sqm: SEK 6,250/month

Electricity and internet: approx. SEK 500/month

Movingo train card: SEK 2,400/month (note, you do not need an SL card, since all transport in the stockholm area is included in Movingo)

Total: SEK 9150/month.

Monthly cost, for two students living together in a larger apartment:

A 2 room apartment of 52 sqm: SEK 6950/month

Electricity and internet: approx. SEK 550/month

Movingo train card: 2*2400 SEK/month (note, you do not need an SL card, since all transport in the stockholm area is included in Movingo)

Total: SEK 6,150/month per person.

 

Anchor 1
bottom of page