top of page

Trivselregler

För att det ska vara så trevligt som möjligt att vara hyresgäst hos oss, måste alla boende följa de gemensamma trivselreglerna. Det är varje hyresgästs skyldighet att följa dessa regler, tillsammans med bestämmelserna i hyreskontraktet. 

 

Ljud och störningar

Visa hänsyn och respekt mot dina grannar så de inte störs av ljud från din lägenhet. Det innebär bland annat att det ska vara tyst och lugnt i huset mellan 22.00-06.00. Störande aktiviteter (som exv. renovering, fest, stark musik etc.) får endast ske dagtid och under respektabla former. Om du arrangerar en fest, prata med dina grannar i god tid innan och tänk på att du fortfarande är skyldig att visa hänsyn så dina grannar inte störs. 

 

Om du upplever att du blir störd av dina grannar, tag i första hand kontakt med de som stör och berätta på ett vänligt sätt att du störs. Hjälper inte det, kontakta hyresvärden. 

 

Rökning

Rökning är strikt förbjudet inomhus i lägenheterna, så även i trapphus och i närheten av entréerna. (För skador orsakade av rökning debiteras undantagslöst den hyresgäst som orsakat dem). Visa omtanke om de andra hyresgästerna genom att inte röka för nära någons ventil eller öppna fönster. Tänk på att många människor är mycket känsliga för tobaksrök. 

 

Hemförsäkring

Det är obligatoriskt för hyresgäster hos Åmyne att ha en giltig hemförsäkring. Detta krav finns främst på grund av omtanke om hyresgästerna. Vid en brand- eller vattenskada riskerar nämligen ersättningsskyldigheten bli mycket hög om hyresgästen kan anses ha varit försumlig.  En hemförsäkring innebär att du kan få ersättning vid till exempel vattenläckor, skador, stöld eller brand i lägenheten.

 

Parkering

Parkering är förbjuden på fastigheten, utanför hyrd parkeringsplats. 


Husdjur

Ta väl hand om dina husdjur så att de inte stör grannarna eller förorenar på tomtmarken eller i entreerna. Akvarier är förbjudna inom fastigheten, eftersom de utgör en stor risk för vattenskador.

 

Entréer

Håll rent och snyggt i entréerna. Entréer/trapphus måste alltid vara tomma och framkomliga, det betyder att man alltså inte får ställa ifrån sig exv. soppåsar, skor, leksaker, barnvagnar eller dylikt där. Det här är framförallt viktigt ur ett brandsäkerthetsperspektiv. 

 

Tvättstuga

Visa hänsyn, respektera tvättiderna, rengör maskiner och tvättmedelsfack efter dig. Tag hem torra kläder. Det är du som hyresgäst som ansvarar för att lämna tvättstugan städad efter varje tvättpass. Vid fel, kontakta hyresvärden direkt.

 

Sopor och avfall

Sortera dina sopor, tänk på miljön. Använd kommunens återvinningsstation. 

Använd fettuppsamlare till stekfett och lämna behållaren på återvinningsstationen.

 

Fast inredning och utrustning

Du måste ha särskilt tillstånd från hyresvärden för att göra ändringar i lägenhetens fasta inredning och utrustning. Det gäller även lägenhetens värme-, vatten- och elsystem. Se alltid till att hålla det framkomligt till elmätare/proppskåp. Hyresgästen ansvarar själv för att byta säkringar, vid behov.

 

Balkong, altan och fönster

Håll din uteplats fri från snö och is. Lämna inte fönster och dörrar öppna, så att frysskador kan uppstå. Undvik förvaring av brännbart material på din balkong/ altan. 

 

Grillning

Grillning med kolgrill/ gasolgrill på balkong/altan eller uteplats inom 2 meter från huset är förbjuden. Elgrill är tillåtet, om förutsättningarna är sådana att grilloset inte stör någon granne. Grillning med kolgrill/gasolgrill är tillåtet på plats längre bort än 2 meter från huset, om det kan ske utan brandrisk. Kolla alltid vindriktning och avstånd till grannar. 

 

Avlopp

Det är förbjudet att spola ner annat material än det naturliga och toapapper i toaletten. Nedspolning av ex. servetter, fett, tamponger, bindor, skruvar, etc kan orsaka stopp. Använd fettuppsamlare till stekfett och lämna behållaren på återvinningsstationen.

 

Brand 

Se alltid till att utrymningsvägar (främst trapphus) är fria från saker, så att det går lätt att utrymma huset om det skulle börja brinna. 

 

Hyresvärden ansvarar för att utrusta varje lägenhet med brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Hyresgästen ansvarar för att byta batterier i brandvarnare vid behov och att även se till att brandsläckare och brandfilt står på korrekt anvisad plats.

 

Ansvar för att reglerna följs

Det är alltid hyresgästen enligt hyreskontraktet som ansvarar för alla skyldigheter som finns kopplat till boendet. Skyldigheten omfattar både bestämmelserna i hyreskontraktet, trivselreglerna och övriga bestämmelser som återfinns i hyreslagen. Om alla de boende är bra på att följa dessa regler blir det trevligt för alla, om någon missar att följa viktiga regler kan denne hyresgäst i värsta fall få ekonomiska påföljder eller riskera uppsägning. 

 

Felanmälan

För akut felanmälan (om du upptäcker fel i värme, vatten, elektricitet eller avlopp) ska felanmälan göras omedelbart till hyresvärden. Tel: 0156 68 90 77

För mindre akut felanmälan (exv. en trasig spisplatta, droppande kran, kärvande lås, skadedjur) ska felanmälan endast göras via mejl till: felanmälan@amyne.se

 

bottom of page